Home / Домаћинства / Извод из стратешких планова

Извод из стратешких планова

• Визија развоја туризма општине Косјерић:

До 2020. године Косјерић ће бити препознат као једна од водећих дестинација РС намењених гостима који желе да упознају српско село, културу и традицију, као и да упражњавају различите врсте активног одмора.

Туристичка понуда ће се фокусирати пре свега на развој сеоског туризма и у вези са њим бројних селективних облика туризма намењених излетницима, викендашима итд, а што ће све бити подржано повећањем броја и квалитета тематских смештајних објеката и других садржаја туристичко-угоститељске понуде.

Динамичан развој туризма на дестинацији општине Косјерић ће бити резултат не само унапређења квалитета различитих туристичких производа, очуване околине и трајне бриге за културну баштину, већ и међусобног умрежавања туристичке понуде и повећања нивоа едукације свих учесника туристичког развоја.

Села Косјерића – села 21. века
Косјерић – најбоља викенд дестинација
Косјерић – здрава средина и за генерације које долазе
Косјерић – спортска варош

• Мисија Туристичке организације општине Косјерић

Врхунском услугом, гостољубивошћу и разумевањем потреба наших гостију, континуирано ћемо подизати конкурентност туристичко – угоститељске понуде Косјерића на туристичком тржишту, повећавати степен задовољства боравком и активно подстицати поновни долазак.

Верујемо да нам разумевање и добро предвиђање потреба потенцијалних гостију, висок степен заштите простора и целокупне ресурсне основе, као и подстицање нових предузетничких подухвата на принципима одрживог развоја омогућава стварање заокруженог система вредности којим ћемо осигурати просперитет свим грађанима општине Косјерић.

Иновативност, сарадња и брзо прилагођавање тржишним трендовима – темељи су на којима градимо наш успех.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Skip to toolbar