Зграда Среског начелства

аЗграда Среског начелства у Косјерићу је највероватније саграђена 1891. године, у време формирања ове вароши. Током Другог светског рата овде се налазила тамница у којој су смештани партизани. Ово типско приземно здање има правоугаону основу и фасаду која је подељена пиластрима, док се изнад прозора налази кордон венац.