Home / Догађаји / 38. Чобански дани / 38. Čobanski dani / 38. Shepherd’s days

38. Чобански дани / 38. Čobanski dani / 38. Shepherd’s days

Туристичко – културна манифестација ,,Чобански дани” представља специфичан Сабор народног стваралаштва, који је као такав постао препознатљив, афирмишући пре свега аутентични приказ богате ризнице народне традиције код Срба.

,,Чобански дани” баве се неговањем, подстицањем, унапређењем и промоцијом изворног народног стваралаштва (традиције, обичаја, етнолошког блага) и као таква манифестација представља ИСТИНСКИ ДОКАЗ СТВАРАЛАЧКЕ СНАГЕ И ДУХОВНОГ БОГАТСТВА НАШЕГ НАРОДА.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Skip to toolbar